Heidi Lunabba Fredrikastipendiat 2016

02.09.2016 kl. 14:58
Bildkonstnären Heidi Lunabba tilldelas årets Fredrika Runeberg-stipendium för sin samhällsmoderliga insats för att synliggöra mångfaldsfrågor och minoriteter.

Årets Fredrikastipendiat arbetar främst genom olika visuella uttryckssätt och har genom sina deltagande samfundsprojekt uppmärksammat den stora sociala roll som konsten spelar när det gäller att belysa samhällsfrågor.

– Årets stipendiat utforskar frågor om identitet, kön och kommunikation genom installationer, fotografering och videofilm i både allmänna och privata utrymmen. Människors lika värde, mångfald och feminism utgör viktiga inspirationskällor för henne. Genom sina deltagande samfundsprojekt har Heidi Lunabba på ett tacknämligt sätt synliggjort, och gjort det möjligt för många fler att synliggöra, mångfaldsfrågor och minoriteter, står det i sti­pendiemotiveringen.

– I år var stipendiekommittén väldigt överens om vilka frågor vi ville lyfta: jämställdhet, tolerans och respekt för individen samt människors rätt till ett jämlikt bemötande. Stipendiaten Heidi Lunabbas samhällsmoderliga insats stöder detta, säger Andrea Hasselblatt, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté.

I Fredrikakommittén ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Fredrika Runebergs stipendiefond instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt-Ekelund, den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk, inom ramen för Svenska kulturfonden, och har sedan dess utdelat ett årligt stipen­dium till personer som i Svenskfinland utfört en ”samhällsmoderlig gärning”. Fondens syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”sam­hällsmoderlighet” som var utmärkande för henne. Stipendier utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda. Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.