Karin Allardt Ekelund

I Karin Allardts biografi finns en förklaring till hennes livslånga intresse för Fredrika Runeberg. Hennes morfar var Johan Elias Strömborg, Johan Ludvig Runebergs första levnadstecknare. Strömborg var efter skaldens död bosatt i dennes hem, där Karins mor och moster Ida växte upp och där hon själv ”traskade omkring redan då jag gick klädd i kolt”.

Vid Runebergs bortgång var modern femton år, med personliga minnen av den sängbundne skalden och hans maka. För övrigt fanns det en runebergsk anteckning också i släkttavlan; Karins mormors farfar var den Duncker som omnämns i Fänrik Stål. Född den 4 september 1895 kom Karin Allardt livet igenom att uppfatta sig som en adertonhundratalsmänniska.

Karin Allardt Ekelund

 

Läs mer om Karin Allardt Ekelund:

Biografiskt lexikon för Finland