Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runebergs stipendiefond instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt Ekelund, som var den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk.

Fonden, som administreras av Svenska Kulturfonden, har sedan dess årligen delat ut ett stipendium till en person i Svenskfinland som enligt fondens statuter ”utfört en samhällsmoderlig gärning”.

”Fredrika Runeberg var en stor människa som måste undertrycka sin begåvning och som ständigt hade dåligt samvete för sin intellektuella verksamhet”

Karin Allardt Ekelund

Karin Allardt-Ekelund

Karin Allardt-Ekelund. Foto: Benita Ahlnäs