Fredrika Runeberg

Samtiden kände Fredrika Runeberg (1807-1879 f. Tengström) främst som Johan Ludvig Runebergs skaldehustru, och som gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, och födde åtta barn.

Fredrika Runeberg hörde emellertid även till de mest bildade kvinnorna på sin tid; hon var författarinna, och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Tillsammans med några andra lektorsfruar grundade hon en fruntimmersförening i Borgå. Föreningen drev bl.a. en skola för medellösa flickor.

För skrivbordslådan skrev hon inlägg om kvinnosaken, konsten och språkfrågan. Inför sina närmaste vänner tog hon aktivt ställning för den ogifta kvinnans myndighetsrätt och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.​


Läs mera om Fredrika Runeberg:

Biografiskt lexikon för Finland

Svenska Litteratursällskapets specialsidor

Fredrika Runeberg